You Have 0 Item in your Cart. Price is $0.00

Spoločnosť GEOTOM, s.r.o. vznikla v roku 2009 na základe dlhoročných skúseností v oblasti geodézie a kartografie. Využíva svoje poznatky a skúsenosti z oblasti katastra nehnuteľností a z oblasti inžinierskej geodézie už od roku 1993.

Naše služby

Kataster nehnuťeľností

 • geometrické plány ku kolaudácii stavieb
 • geometrické plány pre určenie vlastníckych práv
 • geometrické plány na vyznačenie vecného bremena
 • geometrické plány na rozdelenie a oddelenie pozemkov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • poradenskú službu

Inžinierska geodézia

 • predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie
 • porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí
 • vytyčovanie stavieb podľa projektovej dokumentácie
 • vytyčovanie líniových stavieb
 • meranie a určovanie kubatúr
 • digitálne spracovanie máp
 • spracovanie dát pre tvorbu GIS v Microstation, Autocad
 • poradenskú službu
image

Špičkové technológie od firmy TRIMBLE

Spoločnosť GEOTOM, s.r.o. disponuje špičkovými technológiami od firmy TRIMBLE, ktoré používa pri všetkých odborných prácach vo výstavbe, pri tvorbe máp a tvorbe geografických informačných systémov. Kvalitné programové vybavenie zabezpečuje operatívne a rýchle spracovanie požadovaných prác na celom území Slovenska.

Prečo s nami spolupracovať ?

 • Profesionálny prístup
 • Dlhoročné skúsenosti
 • Hľadáme efektívne riešenia
 • S nami nestrácate čas

Naše referencie

Naši partneri

Kontaktujte nás

Ing.Radoslava Pastieriková

Ing.Mário Sekereš

Tomáš Bíro

Geotom, s.r.o.

ul.Rínok 256
951 35 Veľké Zálužie

IČO: 44671181
DIČ DPH: SK2022774446

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 24102/N

geotom@geotom.sk

+421 905 596 656